LOGIN

Lierstranda - En by i utvikling

Innerst i Drammensfjorden finner man Lierstranda - et industrielt område som skal transformeres til en attraktiv by med 13 035 boliger, kulturinstitusjon, skoler, idrett og næringsliv. Vi tegner en plan basert på områdets iboende kvaliteter, med tre hovedsoner som tolkes og tilpasses skalaen på Lierstranda.

Overgangen til Drammen i dag synes å være diffus, og Lierstranda blir separert fra sentrum av E18 og toglinjer - Vi foreslår å koble oss på strandpromenaden og ytterligere videreføre det grønne beltet som kan romme ulike aktiviteter, og knytte seg til en ny og vakker idrettspark. Det er viktig for oss at den nye Lierstranda ikke konkurrerer med Drammen by, men utfyller og viderefører dens kvaliteter, samtidig som den opprettholder Liers landlige sjarm og de grønne idealene Lier står for.

Den tenkte bybanen i Drammen vil være det viktigste fremkomstmiddelet på Lierstranda, i tillegg til sykkel som skal betjene hele området. For den generelle infrastrukturen vil bybanen fungere som et skille mellom biltrafikken på området og en bilfri sone, et Shared-Space konsept som oppstår rundt bybanen sine premisser.

Det interne området kjennetegnes av et foretningsstrøk som videreføres fra Drammen, og inn på Lierområdet. De industribygninger som blir bevart spiller en viktig rolle for byens utforming, og er en viktig aktør fra et tidlig stadium i den nye bydelen. En ”industripark” som har sine røtter i funksjoner som tidligere fant sted på plassen, rammen inn den grønne sentrumsparken i den midtre bydelen. Det er et bredt spekter av boligtyper med spennende bymessige sammenhenger som består av mindre byrom og ulike aktiviteter, som sammen utgjør en variert by.

Strandpromenadens møte og samspill med bybanen sine stopp har vært viktige strategiske prosjekt for utviklingen av Lierstranda. Ved å utvikle mellomrommene i byplanen sikret vi knutepunkt for gradvis byutvikling som hang sammen med ønsket om en grønn og levende by.


Publisert  2011