LOGIN

Ledelsen ved AHO

Styret

Styret er Arkitektur- og designhøgskolens øverste organ. Konstitutert styreleder, Rina Brunsell Harsvik, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.


Rektor

Rektor Ole Gustavsen er faglig og administrativ leder for AHO i perioden 2014-2018.


Direktører

Direktør Randi Stene leder AHOs hovedadministrasjon. Økonomidirektør Heidi Kristensen Holte leder AHOs økonomiadministrasjon.


Ledergruppe

Foruten rektor og direktør består AHOs ledergruppe av:

Instituttleder Thomas McQuillan (Institutt for arkitektur)
Instituttleder Erik Langdalen (Institutt for form, teori og historie)
Instituttleder Marianne Skjulhaug (Institutt for urbanisme og landskap)
Instituttleder Rachel Troye (Institutt for design)


Administrativ ledelse

Arkitektur- og designhøgskolens administrative ledelse består for øvrig av:

Studiesjef Berit Skjærvold
IT-sjef Frode Gether-Rønning
Bibliotekssjef Sissel Moum
Leder av forskningsadministrasjonen Brita Nøstvik
Kommunikasjonssjef Trude Kleven