LOGIN

Egenmeldingsskjema ved sykdom

Skjema for egenmelding ved arbeidstakers eller arbeidstakers barns sykdom.

Fylles ut av leder ved kontakt første fraværsdag, signeres av arbeidstaker første arbeidsdag etter fravær, jf. Rutine ved egenmeldt sykdom.

Last ned:

Egenmelding ved sykdom

Informasjon om sykdom og egenerklæring


Henvisninger:


  • Godkjent av: Direktør
  • Avdeling: Hovedadministrasjon
  • Ansvarlig: Personalkonsulent
  • Opprettet dato: 01.04.2005
  • Oppdatert dato: 04.12.2012
  • Versjon: 2