LOGIN

Hestad-forside

Disputas: Monika Hestad

Sivilindustridesigner Monika Hestad
Prøveforelesning og disputas den 16. desember 2008

PRØVEFORELESNING: kl. 10.00

Velkommen.
Introduksjon til dagens program.
Seremonimester professor dr. Bjørn Sandaker

Prøveforelesning: Doktorkandidaten foreleser over oppgitt emne.

Forbruker kontra bruker - i et designperspektiv og i et markedsføringsperspektiv

Forelesningen skal holdes innenfor 45 minutter.

PAUSE

DOKTORDISPUTAS: Kl. 12.00 og utover ettermiddagen

Innledning til disputasen.
Seremonimester professor dr. Bjørn Sandaker

Doktorkandidaten presenterer avhandlingen (maks. 30 minutter).

Den kommersielle formen. Merkevarekonteksten som utfordring for industridesignernes behandling av form

Førsteopponent
Dr. Trygve Ask disputerer med doktoranden

PAUSE 30 MIN.

Spørsmål ex auditorio *

Annenopponent
Dr. Lena Hansson disputerer med doktoranden

Avslutning av dagens program
Seremonimester professor dr. Bjørn Sandaker

 

 

Bedømmelseskomiteen består av:
Dr. Trygve Ask, Teknologisk Institutt; Dr. Lena Hansson, Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet; Førsteamanuensis Dr. Ole Lund, Høgskolen i Gjøvik

* Spørsmål skal meldes skriftlig til seremonimester i løpet av pausen.


 

Om avhandlingen:

Den kommersielle formen
- merkevarekonteksten som utfordring
for industridesignernes behandling av form

I denne avhandlingen utforskes hvilken rolle produktets form har i å styrke en merkevare. Avhandlingen bygger på en påstand om at produktets form er en uutnyttet ressurs i merkevaresammenheng, og at både bedrifter og designere vil ha nytte av bedre kjennskap til design- og merkevareprosessene.

Avhandlingen drøfter først teorier innenfor fagområdene design og merkevarebygging, for å utforske hvilke krav som stilles til produktets utforming. Deretter utforskes temaet i tre kasi: barnevognen Stokke Xplory, flaskevannet Imsdal og tannbørstene Jordan Go! og Jordan Individual. De tre kasusstudiene er ulike eksempler hvor produktets form brukes direkte i å styrke merkevarene.

Studien drøfter problemstillingens relevans for strategisk nivå innen teori og praksis. Dette for å se hvilke implikasjoner merkevarekonteksten har for industridesignernes behandling av form. Studien går også inn på det taktiske nivået, for å gi industridesignere og bedrifter verktøy for å forstå formens relasjon til merkevaren. Avhandlingen må sees på som en begynnelse av en lengre debatt om designernes rolle i merkevarebygging.

Monika Hestad (f. 1977) er utdannet sivilindustridesigner fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) i 2002. Fra 2006 til 2008 har Hestad vært stipendiat ved Institutt for industridesign, AHO. Hun har deltatt med artikler på konferanser i Newcastle og Paris, i det norske forskernettverket DesignDialog og i det nordiske forskernettverket Nordcode. Hestad har undervist i produktets rolle i merkevarebygging ved AHO, og holdt gjesteforelesinger over samme tema ved andre institusjoner. Hun har drevet et selvstendig designfirma siden 2001. Monika Hestad har politisk erfaring som internasjonalt ansvarlig i Norsk studentunion (2001-02), og var medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som utarbeidet NOU 2003:25 - ”Ny lov om universiteter og høyskoler”.

  • Dato: 16.12.2008
  • Tid: 10:00 - 16:00
  • Sted: Store Auditorium

Legg til i kalender: